Comenius Lyceum Capelle gestart met bovenbouw tweetalig havo

juni 2022
Bouwsteen vakoverstijgende projecten

Het ziet er goed uit voor de tachtig leerlingen die op het Comenius Lyceum Capelle het tweetalig havo volgen: ze kunnen dit schooljaar verdergaan in de bovenbouw tto-havo. De school is er blij mee, en de leerlingen ook!

Het Comenius Lyceum houdt in september voor de leerlingen een heuse kick-off van de bovenbouw tto-havo in het Isala Theater. Aan de hand van filmfragmenten komt dan het vakoverstijgende thema Gender & Identity ter sprake. Dit wordt daarna verder uitgewerkt op school.

Vrij uniek
Omdat het Comenius Lyceum een gecertificeerde senior school is voor tweetalig vwo, mag de school ook voor havo een volledige onderwijsroute aanbieden. In Nederland zijn 31 scholen voor voortgezet onderwijs met tweetalig havo; in de regio Rotterdam zijn er nog 3 scholen die deze stroom aanbieden: in Gouda, Rotterdam-Blijdorp en Barendrecht.

Vervolg op succes van tto-vwo 
In het schooljaar 2019-2020 startte het Comenius Lyceum met tto-havo, omdat het tweetalig vwo een succes was, en omdat meer ouders en leerlingen uit groep 8 de school vroegen de tweetalige opleiding ook mogelijk te maken voor leerlingen met een havo/vwo-advies. Meteen meldden zich zo’n 30 leerlingen aan; en dit is nog elk jaar het geval. Het totale aantal leerlingen is nu 80. Op het tweetalig vwo – dat inmiddels 12 jaar bestaat - zitten per augustus van dit jaar 225 leerlingen.

Keuzemotieven
Groep 8-leerlingen (en hun ouders) kiezen de tto-havostroom vanwege de internationale oriëntatie, vertelt Darragh van der Stel, geschiedenisleraar en coördinator van de tto-havo op het Comenius Lyceum. ‘Er staan bijvoorbeeld regelmatig reizen op het programma – al konden die de afgelopen jaren door corona jammer genoeg niet doorgaan. Eén reis gaat standaard naar een Engelssprekend land, een andere reis betreft een uitwisseling. Ook vinden leerlingen het interessant dat ze vakken in het Engels krijgen; ze willen vaardig worden in het Engels, met het oog op hun toekomstige studie- of beroepskeuze. Verder hoor ik vaak dat groep 8’ers de vakoverstijgende projecten leuk vinden die we twee keer per jaar uitvoeren over thema’s die verder niet uitgebreid aan bod komen in de reguliere lesstof.

Verschil met tto-vwo
Zowel op tto-havo als tto-vwo wordt meer dan de helft van de lessen in het Engels gegeven. Wat zijn nu belangrijke verschillen tussen tto-havo en tto-vwo? Coördinator Darragh van der Stel: ‘Uiteraard is er verschil het niveau van lesgeven. Daarnaast verschillen de vakoverstijgende projecten vanaf het tweede leerjaar – in het eerste jaar van de brugklas zijn ze wél hetzelfde. Voor de tto-havo-projecten kijken we vooral naar de behoeften en competenties van havoleerlingen. Tijdens de projecten wordt bijvoorbeeld geprobeerd om kennis praktisch toe te passen in het maken van een product. De presentaties die leerlingen daarna moeten doen zijn vaak gericht op het gemaakte werk.
In de bovenbouw zal het programma afwijkend zijn omdat er in tto-havo een Anglia-examen wordt gedaan aan het eind van het derde leerjaar, terwijl tto-vwo een Cambridge Avanced Exam (CAE) doet in leerjaar 4. Verder volgen de leerlingen ook het International Baccalaureate (IB)-programma op havoniveau. Op tto-vwo gebeurt dat op vwo-niveau.
Daarnaast starten we met een nieuw, zelf ontworpen bovenbouwprogramma voor tto-havo. De vakken die in het Engels worden gegeven zullen gaan over twee vakoverstijgende thema’s: naast Gender & Identity ook Make your own democracy. De leerlingen gaan hierover ook een portfolio opbouwen.’

‘Mooi en spannend’
Met name dit laatste spreekt Van der Stel aan: ‘We willen leerlingen met behulp van de projecten steeds bewuster maken van de grote thema’s in de wereld zoals het klimaat en gender. Dat past in onze ambitie dat onze leerlingen na vijf jaar tto-havo meer weten van de wereld om zich heen en vooral zichzelf daarin kunnen plaatsen. Dat ze out-of-the-box kunnen denken en handvatten hebben gekregen om zich te redden op hun vervolgopleiding. En dat ze gemotiveerd zijn om meer uit zichzelf te halen. Ik vind het mooi en spannend om daaraan te werken, en ben er enthousiast over.’

Leerlingen aan het woord
Lisanne Verdoold, tto-havo 2: ‘Tto is veel meer dan alleen in de klas zitten en Engels praten, je doet actieve en superleuke internationale projecten!’
Sienna Schutter, tto-havo 2: ‘Tto is erg leuk omdat je veel over de wereld leert en leuke reizen maakt.’

« ga terug