Leerling heeft regie over eigen leerproces

In het flexrooster maakt de leerling elke dag zijn eigen keuzes:

  • Ga ik extra uitleg vragen aan een docent?
  • Ga ik zelfstandig werken aan mijn schoolwerk?
  • Of kies ik voor flexuur ontspanning?

Elke leerling wordt begeleid door zijn mentor maar ook door de studiecoach bij het regie nemen over zijn eigen leerproces. Vele vakken werken leerdoelgericht, waardoor de leerling voor zichzelf helder krijgt welke leerdoelen hij beheerst en welke nog niet.
Hetzelfde is van toepassing voor de vaaardigheden zoals b.v. het onderzoekend leren.

Maar hoe krijgt de leerling nu feedback over zijn leerproces?
Daarvoor werken we met leerlingbespreking.nl

LEERLINGBESPREKING- Gerichte feedback, minder vergaderen, de leerling zelf aan zet. Hoe werkt het:

  • De vakdocenten geven vakgerichte feedback aan hun leerlingen in www.leerlingbespreking.nl  Dit is inzichtelijk voor alle docenten die deze leerling les geven.
  • De mentor kan in een oogopslag zien hoe de leerling ervoor staat en in de mentorles maken ze samen een plan van aanpak.
  • De leerling krijgt hierdoor meer verantwoordelijkheid.
  • In het driehoeksgesprek tussen docent, ouders en leerling presenteert de leerling zijn plan.
  • Vakdocenten geven advies op haalbaarheid voor het komend schooljaar. De leerling krijgt heldere concrete feedback op positief advies en concrete adviezen in feedback op wat nodig is om toch een positief advies te krijgen. In april geeft de vakdocent advies op haalbaarheid voor komend schooljaar.
  • De leerling krijgt concrete adviezen voor hun eigen plan van aanpak om bevorderd te kunnen worden naar volgend schooljaar.

 Meer informatie: www.leerlingbespreking.nl

Leerlingarena's

Op het Comenius College vinden we de stem van de leerling ontzettend belangrijk. Vaak luisteren we informeel naar leerlingen in de wandelgangen, of maken we even een praatje voor of na de les. Toch willen we ook graag op grotere schaal leerlingen inzetten om mee te denken over het onderwijs.
Donderdag 1 juni hebben we daarom 30 leerlingen uit alle nu nog op school aanwezige leerjaren (1 t/m 5 mavo havo en vwo) gevraagd om mee te denken in de vorm van een leerlingarena. Het thema was keuzevrijheid in de les en het flexrooster. Super spannend voor sommigen, want je hebt een gesprek met medeleerlingen en een gespreksleider, en de docenten zitten in een cirkel om je heen en mogen alleen maar luisteren.

Wat hebben we hieruit geleerd?
Allereerst dat we het er wel over eens zijn dat lessen van 80 minuten en het kunnen volgen van flexuren een heel mooi principe is. Leerlingen (en docenten ook!) staan over het algemeen achter het idee.
Daarnaast kunnen we constateren dat bij heel veel leerlingen het kiezen van flexuren goed gaat, maar dat er soms toch ook uitdagingen zijn. Zo geven sommige leerlingen aan dat 5 flexuren wel heel veel is en dat het ene flexuur een stuk nuttiger voelt dan het andere. Ook maken leerlingen niet altijd de juiste keuzes; ze zouden misschien naar een bepaald vakflexuur moeten gaan, maar omdat een ander uur beter uitkomt kiezen ze toch voor een stilteuur zonder begeleiding van de docent.

We gaan de komende tijd ontdekken hoe we het geleerde in de praktijk kunnen brengen!
 

 

Gerichte feedback, minder vergaderen, de leerling aan zet.

Laatste nieuwsberichten