Doorlopende leerlijn HBO & WO

 Het Comenius Lyceum heeft een samenwerkingsverband met Aansluiting VO-HO.

Elke leerling van het Comenius Lyceum moet de kans krijgen om een zo’n goed mogelijke en bewuste studiekeuze te maken. Zij verdienen een extra steuntje in de rug, aangezien leerlingen in de regio Rotterdam e.o. vaker uitvallen in het eerste jaar van het hoger onderwijs. De meest voorkomende reden voor uitval is een verkeerde studiekeuze. Daarom werken vo en ho samen om instrumenten te ontwikkelen die de aansluiting bevorderen en helpen bij een bewuste studiekeuze.

Wat voorbeelden: Met ‘Goed voorbereid naar het hbo’ biedt Hogeschool Rotterdam al voor de poort modules aan om studenten welkom te heten en kennis te laten maken met (taal)vaardigheden. Het Studentsucces Centrum van Hogeschool Inholland is een fysieke en digitale ontmoetingsplek voor en door studenten waar ze elkaar kunnen ontmoeten en hun talenten kunnen ontwikkelen. Erasmus Universiteit Rotterdam laat je kennismaken met de ‘Ace your self study app’ die het zelfgereguleerd leren ondersteunt en leer- en studiestrategieën aanbiedt van vo t/m ho om effectief te leren.

Om een soepele overgang tussen b.v. havo en ho mogelijk te maken, is kennis over elkaars onderwijsprogramma's noodzakelijk. Immers, ho-opleidingen zouden bij de start moeten aansluiten bij het eindniveau van de instromende student. En het vo zou op zijn beurt moeten toewerken naar datzelfde startniveau. Dat betekent veel uitwisseling over en weer om de hiaten in kennis te dichten. Dit is voornamelijk gericht op de aansluiting binnen de volgende vakken: economie, wiskunde/rekenen en Nederlands/communicatie.

In deze tijd is het nog belangrijker om aandacht voor aansluiting vo-ho te hebben. De 57 regionale vo-scholen waaronder het Comenius Lyceum en alle Rotterdamse ho-instellingen die het convenant vo-ho hebben ondertekend zorgen er zo voor dat de aansluiting tussen het VO en HO op deze manier steeds beter gaat worden. En dat is voor onze leerlingen cruciaal. Meer info is terug te lezen op: www.aansluiting-voho010.nl  en de Linkedin-groep van het samenwerkingsverband vo-ho.   

Ook op school bereiden we de leerlingen zo goed mogelijk voor op hun toekomst.  Vanaf dit schooljaar doen we dat op het vwo en havo/vwo met WON: WetenschapsOriëntatie Nederland.

Wat is WON?
We willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst door hen vaardigheden te leren zoals presenteren, goed schrijven en leren onderzoeken. En vooral om hen een actieve, nieuwsgierige en kritische leerhouding mee te geven. Onderzoekend leren en Leren onderzoeken spelen hierin een centrale rol.
Met WON ontwikkel je een academische houding: vanuit je eigen nieuwsgierigheid bekijk je met een kritische blik de wereld om je heen. Je leert dat goede vragen stellen leidt tot meer weten en dat dit jezelf verrijkt!

Hoe ziet dat er dan uit?
In de eerste klas heb je een half jaar WON-lessen. Dit jaar beginnen deze lessen vanaf januari. Hier leer je wat onderzoek is en ga je zowel binnen als buiten de school onderzoek doen. Het beste onderzoek mag zich presenteren op de jaarlijkse WON manifestatie. Dit traject eindigt met een afsluitende opdracht waarbij we u als ouder op school uitnodigen om te komen kijken wat de leerlingen hebben gepresteerd.

Wat betekent dit voor mijn kind?
Uw zoon / dochter volgt deze lessen vanaf januari. Dit vak wordt ook beoordeeld met een cijfer, wat meetelt voor de overgang. We verwachten dat leerlingen in de les gemotiveerd raken om een stapje extra te zetten en alles uit zichzelf te halen. Daarnaast zijn de lessen er zeker ook op gericht om te laten zien dat leren en onderzoeken ontzettend leuk is!

En na dit schooljaar?
Leerlingen die WON volgen hebben in het tweede en derde schooljaar een programma met vakoverstijgende onderzoeksprojecten. In zo'n project doen leerlingen onderzoek naar een onderwerp waarbij het eindresultaat vanuit het perspectief van verschillende vakken beoordeeld
wordt. Ook bij deze projecten zullen ouders regelmatig op school uitgenodigd worden om te zien wat de leerlingen hebben gedaan. Leerlingen sluiten het WON traject in het 3e jaar af met een Junior Profielwerkstuk en krijgen hiervoor een WON-certificaat.

Meer weten over WON?
 

 

 

Laatste nieuwsberichten

doorlopende leerlijn HBO & WO (WON)derzoekend leren