Leerdoelgericht werken


Van brugklas naar diploma!

Een van de belangrijkste kernwaarden op het Comenius is het streven dat leerlingen verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen leerproces. Leerdoelen en succescriteria helpen leerlingen om de controle over hun leerproces in eigen hand te houden. Met leerdoelen weten ze wat ze moeten leren, waarom ze dat moeten leren én wat ze daarmee kunnen. Ze begrijpen beter waar ze mee bezig zijn en waarom ze bepaalde taken moeten doen. Daardoor krijgen ze controle over hun eigen leerproces en dat werkt motiverend; het is een belangrijk onderdeel in het proces naar zelfregulerend leren.

Succescriteria zijn essentieel om samen met leerlingen vast te kunnen stellen wanneer een leerdoel behaald is. Succescriteria beschrijven hoe leerlingen hun leerdoelen kunnen bereiken en over welke vaardigheden ze moeten beschikken om dat te kunnen. 
 

Hoe ziet leerdoelgericht werken eruit? 

Op dit moment zijn meerdere docenten aan het ontdekken wat voor hen de beste manier is om hiermee te werken.  

Leerdoelen op zich zijn geen doel, maar een middel. Er worden geen leerdoelen opgesteld op om simpelweg met leerdoelen te werken. Ze worden gebruikt om iets te bereiken, bijvoorbeeld dat leerlingen zelfstandiger kunnen werken, gemotiveerder zijn of als onderdeel van een formatief proces. 
 

Feedback 

Zonder leerdoelen en succescriteria kun je geen goede feedback geven. Feedback die juist zo belangrijk is voor leerlingen om te herkennen waar ze nog aan moeten werken. Leerdoelen en succescriteria maken dit proces heel helder, omdat een student zelf kan zien waar de verbeterpunten liggen. Bovendien is feedback op basis van leerdoelen vaak al automatisch wat positiever, omdat het laat zien waar leerlingen nog aan moeten werken, in plaats van alleen maar benoemen waar de fouten zitten. 
 

What's in it for me? 

Leerdoelen en succescriteria zijn er niet puur voor de leerlingen, ook voor jou als docent bieden ze houvast. Het is een uitgangspunt voor je lessen; een kapstok waaraan je jouw les kan opbouwen. Bovendien zijn leerdoelen en succescriteria de eerste stap richting meer maatwerk en formatief handelen. 
 


 

Laatste nieuwsberichten