Vakoverstijgende projecten

Het Comenius Lyceum streeft – net als de overige Comeniusscholen – naar een brede ontwikkeling van de leerlingen. Niet alleen wil de school dat leerling grondig en duurzaam kennis verwerven, maar ook samenhang ontdekken tussen diverse ontwikkelingen in de geschiedenis en maatschappij. Om leerlingen hierin te laten oefenen staan er elk jaar vakoverstijgende projecten op het programma. Zowel leerlingen in de reguliere havo- en vwo-stromen als op het tweetalig onderwijs (tto-havo en tto-vwo) doen hieraan mee.
Voor het tweetalig onderwijs op het vwo geldt dat vakoverstijgende projecten vanaf de start in 2012 tot het curriculum behoren. Dit is ook het geval voor het tto-havo dat in 2019 begon. Ook in de tto-havobovenbouw die in schooljaar 2022-2023 begint, zullen vakoverstijgende projecten geagendeerd worden.

Wat zijn vakoverstijgende projecten?
Bij vakoverstijgende projecten werken docenten van verschillende schoolvakken samen om betekenisvolle onderwerpen of vraagstukken uit de geschiedenis of maatschappij te laten bestuderen.
Het is een vorm van onderzoekend leren, waarvoor de docenten vaak eigen materiaal ontwerpen, los van de lesboeken. Ook worden organisaties die zich hierin specialiseren regelmatig uitgenodigd om een vakoverstijgend project aan te bieden, afgestemd op het niveau en leerjaar van de leerlingen.
De vakken Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en art & design zijn altijd betrokken bij de vakoverstijgende projecten. Gezocht wordt telkens naar mogelijkheden om andere vakken te laten aansluiten.

Hoe worden de projecten uitgevoerd?
Elk project heeft een ‘kop en een staart’: er is een aansprekend begin – denk aan een theatervoorstelling – en een feestelijk eind. Meestal wordt het afgerond in aanwezigheid van ouders; leerlingen presenteren dan trots aan hen en aan elkaar wat ze gedaan hebben.
De gezamenlijke afronding zorgt voor een grote betrokkenheid en een hechte band.

Wat zijn de doelen?
Vakoverstijgende projecten hebben meer dan één doel:
- Leren leuker maken voor leerlingen
- Leerlingen laten kennismaken met meer invalshoeken bij een onderwerp, vanuit verschillende vakken, waardoor ze leren betere verbanden te leggen.
- Wereldburgerschapsproblemen aan de orde stellen
- De toetsdruk voor leerlingen verlichten: een vakoverstijgend project levert cijfers op voor verschillende vakken.
- Van elkaar leren als teamleden en elkaar als collega’s versterken


Wat gebeurt er al?
Twee keer per jaar – rond de herfstvakantie en in april – staat er een vakoverstijgend project van drie dagen op het rooster.
In leerjaar 1 van havo, vwo, tto-havo en tto-vwo is er telkens eenzelfde project, bijvoorbeeld over ‘water’. Hiervoor werken de vakken Engels, aardrijkskunde en biologie samen. Leerlingen verdiepen zich in allerlei aspecten van water en gaan daarvoor onder andere op excursie.
In leerjaar 2 van havo, vwo, tto-havo en tto-vwo hebben de leerlingen eigen thema’s voor de vakoverstijgende projecten. Bijvoorbeeld: de Industriële Revolutie, waarvoor Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde samenwerken, het Victoriaanse tijdperk of Madrid.
Een van de vakoverstijgende projecten is Globaland XL, een simulatiespel waarbij leerlingen in groepjes twee dagen lang een land besturen en een groot maatschappelijk probleem oplossen. Globaland XL bestaat uit gevarieerde werk- en spelvormen in een eigentijds jasje. Het wordt op school uitgevoerd door de organisatie Cross Your Borders.
In leerjaar 3 staat het vakoverstijgend project in het teken van de Europese Unie.
In leerjaar 4 van vwo en tto-vwo wordt op drie achtereenvolgende dagen het Cross Your Borders-project uitgevoerd. Hiervoor werken leerlingen samen in teams om een ontwikkelingsland – denk aan: Guatemala, Peru, Burkina Faso, Kenia, Afghanistan en Nepal – te onderzoeken. Ze houden zich bezig met de problemen van hun land en maken hierover een creatieve presentatie. Tussendoor zijn er culturele workshops, een filmquiz en leuke minigames. Voor alle opdrachten scoren de teams punten; het team met de meeste punten krijgt een prijs. Het project wordt op school uitgevoerd door de gelijknamige organisatie.

Wat gaan we doen?
Ook in de bovenbouw van tto-havo die in schooljaar 2022-2023 start worden vakoverstijgende projecten aangeboden, bijvoorbeeld van de vakken Engels, godsdienst, maatschappijleer en ckv.
Het vakoverstijgend projectonderwijs op het tto-vwo zal ook een boost krijgen door de thema’s van de tto-havo-projecten.

Quotes
Een leerling: ‘We leren in dit vakoverstijgend project nieuwe dingen, en anders dan anders.’
Een andere leerling: ‘Leuk dat we het nu over problemen in ontwikkelingslanden hebben, Daar hebben we het nog niet eerder over gehad.’
Een coördinator: ‘Leerlingen leren méér op deze manier.’

Kartrekker
De kartrekkers zijn:
- Karen Verdel, docent aardrijkskunde en tto-coördinator voor het vwo. Zij is bereikbaar via e-mail: kmverdel@comenius.nl
- Darragh van der Stel, docent geschiedenis en tto-coördinator voor het havo. Hij is bereikbaar via e-mail: dvanderstel@comenius.nl

Voorbeeld projecten:

Industrial Revolution

De leerlingen van CV2ta zijn een aantal weken bezig geweest met een vakoverschrijdend project over de industriële revolutie. Aan dit project deden vijf vakken mee: History, Arts and Design, English, Geography and Nask.  

Het project startte op 9 november met de voorstelling Little Victorians met Phileas Fogg en werd afgesloten op donderdag 23 november met een presentatieavond voor ouders. Naast een toneelstukje over Oliver Twist, kwamen ook twee minidocumentaires over beroemde uitvinders en een uitleg van alles wat geleerd en gemaakt is tijdens dit project aan bod.  Uiteraard waren de presentaties geheel in het Engels. Het was een gezellige avond met elkaar en iedereen heeft zin in de volgende tto-activiteit in april: de vierdaagse excursie naar Engeland.

Model United Nations: Zeventien leerlingen van tto 5 en 6 deden vrijdag 25 en zaterdag 26 november mee aan Model United Nations op het Scala College in Alphen aan den Rijn.
Model United Nations is een simulatie van de echte Verenigde Naties waarbij jongeren actuele onderwerpen behandelen. Het thema van deze ScalaMUN was Securing Peace Beyond Borders. De debatten werden in het Engels gevoerd en de leerlingen waren verdeeld over vier committees: Human Rights Council, World Health Organisation, United Nations Industrial Development Organization en Disarmament and International Security Committee.
De burgemeester van Alphen aan den Rijn, Liesbeth Spies, opende de conferentie in het gemeentehuis. Na de openingsceremonie werd gestart met lobbyen en debatteren. De leerlingen dienden resoluties in die zij verdedigden, ze onderhandelden met andere afgevaardigden en stemden over resoluties van andere lidstaten. Naast het officiële gedeelte was er ook tijd voor ontspanning en plezier. Deelnemen aan Model United Nations was  voor de leerlingen een geweldige ervaring.

  Zeventien leerlingen van tto 5 en 6 deden vrijdag 25 en zaterdag 26 november mee aan Model United Nations op het Scala College in Alphen aan den Rijn.
Model United Nations is een simulatie van de echte Verenigde Naties waarbij jongeren actuele onderwerpen behandelen. Het thema van deze ScalaMUN was Securing Peace Beyond Borders. De debatten werden in het Engels gevoerd en de leerlingen waren verdeeld over vier committees: Human Rights Council, World Health Organisation, United Nations Industrial Development Organization en Disarmament and International Security Committee.
De burgemeester van Alphen aan den Rijn, Liesbeth Spies, opende de conferentie in het gemeentehuis. Na de openingsceremonie werd gestart met lobbyen en debatteren. De leerlingen dienden resoluties in die zij verdedigden, ze onderhandelden met andere afgevaardigden en stemden over resoluties van andere lidstaten. Naast het officiële gedeelte was er ook tijd voor ontspanning en plezier. Deelnemen aan Model United Nations was  voor de leerlingen een geweldige ervaring.
 Egypt Project: De leerlingen van tto 1 zijn een aantal weken bezig geweest met een vakoverstijgend project over het oude Egypte. Aan dit project deden vier vakken mee: History, Arts and Design, English and Mathematics.
Op dinsdag 22 november werd het project afgesloten met een presentatie voor ouders en andere belangstellenden. De leerlingen vertelden alles wat ze over het oude Egypte hadden geleerd en toonden hun sarcofagen, strips en ander werk. Uiteraard waren de presentaties geheel in het Engels. Het was een gezellige afsluiting van het project en de ouders en docenten waren heel erg trots op de leerlingen van tto 1.
 

Laatste nieuwsberichten

vakoverstijgende projecten Comenius Lyceum verwelkomt 57 buitenlandse leerlingen en docenten voor samenwerkingsprojecten.
vakoverstijgende projecten Go Green, uitwisselingsproject met Litouwen