Bouwstenen

  • Leerdoelgericht werken
  • WONderzoekend leren
  • Vakoverstijgende projecten
  • Digitalisering en online toetsen
  • Flexrooster en hybride leren
  • Zelfverantwoordelijke leerling
  • Doorlopende leerlijn hbo
  • IBC Flex