WONderzoekend leren 

Ook op school bereiden we de leerlingen zo goed mogelijk voor op hun toekomst.  Vanaf dit schooljaar doen we dat op het vwo en havo/vwo met WON: WetenschapsOriĆ«ntatie Nederland.

Wat is WON?

We willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst door hen vaardigheden te leren zoals presenteren, goed schrijven en leren onderzoeken. En vooral om hen een actieve, nieuwsgierige en kritische leerhouding mee te geven. Onderzoekend leren en Leren onderzoeken spelen hierin een centrale rol.
Met WON ontwikkel je een academische houding: vanuit je eigen nieuwsgierigheid bekijk je met een kritische blik de wereld om je heen. Je leert dat goede vragen stellen leidt tot meer weten en dat dit jezelf verrijkt!

Hoe ziet dat er dan uit?
In de eerste klas heb je een half jaar WON-lessen. Dit jaar beginnen deze lessen vanaf januari. Hier leer je wat onderzoek is en ga je zowel binnen als buiten de school onderzoek doen. Het beste onderzoek mag zich presenteren op de jaarlijkse WON manifestatie. Dit traject eindigt met een afsluitende opdracht waarbij we u als ouder op school uitnodigen om te komen kijken wat de leerlingen hebben gepresteerd.

Wat betekent dit voor mijn kind?
Uw zoon / dochter volgt deze lessen vanaf januari. Dit vak wordt ook beoordeeld met een cijfer, wat meetelt voor de overgang. We verwachten dat leerlingen in de les gemotiveerd raken om een stapje extra te zetten en alles uit zichzelf te halen. Daarnaast zijn de lessen er zeker ook op gericht om te laten zien dat leren en onderzoeken ontzettend leuk is!

En na dit schooljaar?
Leerlingen die WON volgen hebben in het tweede en derde schooljaar een programma met vakoverstijgende onderzoeksprojecten. In zo'n project doen leerlingen onderzoek naar een onderwerp waarbij het eindresultaat vanuit het perspectief van verschillende vakken beoordeeld
wordt. Ook bij deze projecten zullen ouders regelmatig op school uitgenodigd worden om te zien wat de leerlingen hebben gedaan. Leerlingen sluiten het WON traject in het 3e jaar af met een Junior Profielwerkstuk en krijgen hiervoor een WON-certificaat.
Meer weten over WON?
 

WON manifestatie en eindopdracht voor onze leerlingen:

Dit schooljaar 22-23 zijn we begonnen in 1 vwo en 1 havo/vwo met WON. Dat maakt dat we het reguliere vwo een goede boost kunnen geven! Maar wat doen we zoal met WON?

In juni 2023:
We mochten voor de WON manifestatie een afvaardiging sturen die voor onze school de eer ging verdedigen in Amsterdam. Sanne, Senna, Jennifer en Tara uit HV1A mochten het Comenius vertegenwoordigen en presenteerden hun onderzoek over kleur. In totaal waren er zeven scholen die met leerjaar 1 mee deden. Tijdens het juryberaad hadden de leerlingen een workshop spellen ontwerpen. We sloten de dag af met de prijsuitreiking. Een mooie derde plek voor het Comenius tijdens onze eerste WON-regiomanifestatie. Daar zijn we natuurlijk super trots op!
Ter afsluiting van de WON lessen hebben alle leerlingen een onderzoek opgezet. Maandag 5 juni zijn alle leerlingen van V1A en HV1A naar een heuse filmstudio geweest om de resultaten van hun eindopdracht te presenteren.
20 juni was een belangrijke dag voor leerlingen uit 1 h/v en 1 vwo; de onderzoeken die leerlingen hebben gedaan werden gepresenteerd aan ouders.
De leerlingen zijn de studio in gegaan om een item op te nemen over de resultaten van hun onderzoek. Deze video's werden gepresenteerd aan ouders in een heus filmthema: de rode loper lag uit, er was popcorn voor de liefhebber en de zaal was mooi verlicht.
Voor de leerlingen was het best spannend om voor een volle zaal te staan en te reflecteren op hun onderzoek, maar ze hebben het allemaal met verve gedaan! Dit belooft veel voor de projecten die ze komend jaar in klas 2 mogen gaan doen!
Het was een mooie avond en we zijn ontzettend trots op onze leerlingen! 

 

Laatste nieuwsberichten