Het wiskundecafé

april 2022
Bouwsteen vakoverstijgende projecten

Ben je met je wiskunde bezig, heb je toch even een vraag. Dan ga je naar het wiskundecafé waar altijd een docent of ondersteuner aanwezig is om je extra uitleg te geven. Je kunt er zelfs een heel flexuur boeken. Het wiskundecafé ligt temidden alle wiskunde lokalen.

Het wiskundecafe is de fysieke plek waar alles samenkomst. De vak studiecoach is hier drie dagen per week te vinden. Het is een gezellig ingerichte ruimte met meubels en mooie lampjes, een soort gezellige kroeg. Leerlingen kunnen hier rustig werken en continue terecht voor vragen en begeleiding. Voor de brugklassers organiseren we hier ook zelfs schaaktoernooitjes. Met de NPO gelden kreeg de school de mogelijkheid om de leerachterstand ontstaan door corona aan te pakken. Dat deden zij door vak studiecoaches aan te trekken.

Op het Comenius Lyceum  werken we met een flexrooster en binnen dat rooster kunnen leerlingen zelf kiezen waar ze aan willen deelnemen. Hierdoor blijven de leerlingen gemotiveerd.  Leerlingen hebben de mogelijkheid om zich voor 3 lesuren (een lesuur is 40 min) in de week in te schrijven bij een vak studiecoach. Wat goed werkt is dat een leerling een relatie opbouwt met die vak studiecoach en daarom ook graag terugkomt.

Waar we nu aan werken is dat docenten aan de hand van de toetsen die bij leerlingen worden afgenomen, beoordelen waar een leerling op achterblijft en waar vervolgens aan gewerkt kan worden bij de vak studiecoach. Zo weet de leerling wat zijn leerdoel is en hoe hij dat leerdoel kan behalen. Op deze manier maakt NPO het mogelijk om de leervertraging  aan te pakken. Bij de vakken scheikunde, wiskunde, natuurkunde en bedrijfseconomie zagen we dat de leervertraging op liep en een probleem is.  Dus in navolging op de vakstudie coach wiskunde en de vak studiecoach natuur/scheikunde is in november een vakstudie coach bedrijfseconomie aangenomen. Hier kunnen leerlingen goed werken aan hun verlate praktijkopdracht en uiteraard extra vragen stellen.

Bovendien besteedt de vak studiecoach ook specifiek veel aandacht aan de examentaal. Het blijkt een landelijk probleem dat de examens flink ingewikkeld en talig zijn waardoor leerlingen het examen niet goed maken. Het is gewoonweg begrijpend lezen. De vak studiecoach gaat met hen aan de slag. Hoe lees ik een examenvraag? Welke stappen neem ik? Waar vind ik mijn antwoord en hoe formuleer ik dat antwoord?

Natuurlijk  willen we doorontwikkelen en steeds beter aansluiten op de behoeften van onze leerklingen. Daarom hebben we in december een tevredenheidsenquête gestuurd onder leerlingen en ouders. In harde resultaten merken we dat leerlingen die vak studiecoach uren hebben  gevolgd beduidend beter scoren op de toetsen die worden afgenomen.

De leerlingen zijn enthousiast:

" Het wiskundecafé is een gezellige plek met een huiselijke sfeer waar je wiskundehuiswerk en -opdrachten kan maken. Dit is een prettige omgeving waarin je rustig kan concentreren en goed kunt werken.
Het voordeel van het wiskundecafé is dat meneer Alblas een wiskunde docent is en veel van wiskunde afweet, wat hij ook nog eens goed kan uitleggen."

 

"Ik vind het een topinvulling voor een flexuur."

 

 

« ga terug