Leren ondernemen en de wereld verbeteren!

februari 2022
Bouwsteen IBC flex

Comeniusleerlingen maken de wereld een stukje duurzamer met hun bedrijfjes

Leren ondernemen én de wereld een beetje beter maken. Dat deden 14 leerlingen van het Comenius Lyceum Capelle zestien weken lang met begeleiding van de Fawaka Ondernemersschool via de Design Thinking Method. In groepjes ontwikkelden ze een product of aanbod dat meteen een duurzaam doel diende. Woensdag 16 februari presenteerden ze hun ‘Futureproof’-werk aan ouders en andere belangstellenden. Ze kregen applaus én een certificaat.

Vijf groepjes leerlingen uit havo 4 en 5 en vwo 4 sprongen woensdagmiddag het podium op voor hun presentatie. Ze vertelden hoe ze op het idee kwamen voor hun product of dienst, hoe ze marktonderzoek deden, wie hun doelgroep vormen en hoe ze de vier P’s (product, prijs, plaats en promotie) vervolgens uitwerkten. Elk groepje sloot aan bij een of meer van de Sustainable Development Goals, die in 2030 moeten leiden tot een betere wereld. Na elke presentatie waren er vragen uit de zaal die de groepsleden enthousiast beantwoordden.

Sociaal-duurzaam ondernemen
De onderwerpen voor de sociaal-duurzame ondernemingen waren divers. Zo ging een groepje aan de slag met het recyclen van plastic in de sport. Er zouden sportartikelen als tennisrackets, hockeysticks, pingpongballen en pionnen gemaakt kunnen worden van plastic dat wordt weggegooid, bijvoorbeeld van plastic bekers. Een ander groepje bedacht een bedrijf dat uitgespuugde kauwgom op straat recyclet en er logo’s van maakt voor de bedrukking op shirts. Weer een ander groepje zette in theorie een bedrijf op dat de idealen van minder afval en meer body positivity en gendergelijkheid vormgaf in een kledinglijn. Nog een groepje bedacht een oplossing om de taille van jeans altijd passend te maken, ook in het kader van body positivity. Het vijfde groepje probeerde de eenzaamheid en depressieve gevoelens onder leeftijdgenoten te verminderen – verergerd door de coronamaatregelen –, door een aanbod van sociale en gezellige activiteiten op school.

Complimenten
De begeleiders van Fawaka reikten alle leerlingen een deelnamecertificaat uit en complimenteerden hen met hun creativiteit, veerkracht, vasthoudendheid en de onderlinge samenwerking. Ook mevrouw Astrid Twilt, die namens het Comenius Lyceum dit project van IBC-Flex coördineerde, werd bedankt voor de stimulansen en de faciliteiten op school.

IBC-Flex
Futureproof is een groot project van het International Business College (IBC) op het Comenius Lyceum. Bovenbouwleerlingen kunnen in de nieuwe flex-opzet van dit college meedoen aan projecten gericht op internationalisering en business, ook als ze niet het profiel Economie en Maatschappij volgen. De leerlingen gebruiken hiervoor flexuren uit hun flexrooster. De 14 leerlingen die meededen kwamen telkens op woensdag 3 uur lang bij elkaar voor dit project.

« ga terug