International Business College Flex

In de bovenbouw van het Lyceum kunnen alle leerlingen binnen de flexuren kiezen voor activiteiten van het International Business College (IBC-flex). Leerlingen uit alle profielen zijn hier welkom.

IBC-flex biedt alle bovenbouwleerlingen van het lyceum een gevarieerd en op ondernemen gerichte invulling van de flexuren. Deze uren zijn een aanvulling op het reguliere lesaanbod en sluiten aan op de interesse van de leerling.

De activiteiten van het IBC -flex zijn gericht op (internationaal) ondernemen en oriëntatie op de beroepspraktijk. De leerling kan binnen het IBC-flex zelf kiezen aan welke programma’s hij wil deel nemen, hij tekent in op het aanbod. Dat kan eenmalig zijn om een interessante gastspreker te horen of voor een aantal weken om een bepaalde module te volgen.

Het aanbod voor het IBC-flex heeft zo min mogelijk een schools karakter, maar bestaat uit flexibele activiteiten. Hiertoe behoren: modules over de externe omgeving en de interne onderneming, communicatie, arbeidsethiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), gastlessen van ondernemers, lezingen, bedrijfsbezoeken. De docenten die de IBC-flex modules verzorgen zijn zeer positief over het IBC en  hebben affiniteit met de wereld van het zakendoen.

Bij het behalen van het HAVO of VWO diploma ontvangen de leerlingen een certificaat met een overzicht van de behaalde modules.

De keuze voor het IBC past bij het profiel van het Comenius College als school met veel activiteiten op het gebied van internationalisering en tweetalig onderwijs (TTO). 

Bekijk ook de flyer van Futureproof.